MeditacnyOnlineKlub

objednávka členstva

Tina Burgweiser foto mandala

Vyplňte objednávku a vstúpte do meditačného online klubu

Prístup do meditačného klubu na 3 mesiace, bez automatického strhávania platieb, úhrada bankovým prevodom na 3-mesačnej báze.

ČO VŠETKO ZÍSKATE?

  • 7-minútová meditácia BRUMTM s návodom a podpornými výzvami
  • Knižnica vedených meditácií
  • 1x v mesiaci vysielanie meditácií naživo
  • 1x v mesiaci cvičenia všímavosti (mindfulness) s vedenou meditáciou
  • Praktické tipy k meditácii - prednášky a články s návodmi na meditáciu
  • Inšpiratívne rozhovory - interview zaujímavých hostí
  • Sebarozvojové prednášky a cvičenia

+ BONUSY

  • Audio nahrávky “7 meditácií pre lepší spánok”
  • E-book "Ako si vytvoriť nástenku snov"