Pozývam vás odhaliť

PLÁN OSUDU VAŠEJ DUŠE

a zistiť viac o vašom poslaní a výzvach, aby sa vám ľahšie kráčalo životom (a aby ste zbytočne nezakopávali).

Zaujíma vás,

 • čo o vás prezrádza váš dátum narodenia?
 • Aké sú vaše životné úlohy?
 • Ako môžete robiť v živote správne rozhodnutia?
 • Ako zvládnuť životné výzvy s ľahkosťou?
 • Ako zlepšiť vaše partnerské, rodinné a pracovné vzťahy?
 • Čo vás čaká v budúcnosti?

Čítajte ďalej, toto vás poteší!

Možno tušíte, že...

existuje tajomný svet čísel a písmen, ktorý nás ovplyvňuje. Nie je to len dátum narodenia, ale oveľa viac.

Možno ste si niekedy položili otázku:

"Prečo mi rodičia dali práve toto meno?", alebo

"Ako na mňa vplýva moja prezývka?", alebo

"Ako ma iní vnímajú?".

Chápem vás, tieto otázky nám napadajú z dobrého dôvodu:

Čísla a písmená majú podľa prastarého učenia GEMATRIE

v sebe skryté príbehy.

A každý tento príbeh má svoje hlavné posolstvo. 

Dátum narodenia, meno pri narodení, ako aj terajšie meno skrývajú v sebe POSOLSTVÁ príbehov, ktoré určujú váš osud. Teda témy, ktoré riešite a akým štýlom ich riešite.

Tak isto sú tu skryté aj vaše povahové črty, obavy, myšlienkové vzorce a aj rady, ako čo najlepšie zvládnuť životné výzvy.

Chceli by ste ich poznať?

Dovoľte mi predstaviť sa

Volám sa Tina Burgwieser a pomáham ľuďom pochopiť lepšie seba a svet, získať vnútorný pokoj, väčšiu sebaistotu a sebadôveru, aby žili naplnenejší, úspešnejší a radostnejší život. 

K významu čísel a písmen som sa dostala v roku 2015, kedy som stretla moju učiteľku gematrie - Jhudith z Izraela, ktorá sa celý jej život venuje kodifikácii Thóry. 

Odhaľovanie tajomstiev čísel a písmen prebiehalo nie len na jej seminároch, ale aj na osobných výkladoch, ktoré som tlmočila.

Vtedy som zažila zázračné momenty prepojenia: keď klientka položila otázku (po slovensky), ja som ju tlmočila do nemčiny a počas toho som vnímala myšlienky Jhudith smerujúce k odpovedi a hneď som ich aj mohla tlmočiť naspäť do slovenčiny. 🙂

Toto silné prepojenie s učením gematrie a s Jhudith vnímam vždy, keď študujem jej knihy, ktoré napísala pre svojich žiakov. Som vďačná, že môžem toto učenie odovzdávať ďalej.

Všetky skryté posolstvá vám odhalí

PLÁN OSUDU DUŠE

Vaše meno a dátum narodenia vám prezdradia

Osobné osudové čísla

Aká je vaša povaha, čo ovplyvňuje váš charakter a ako reagujete na situácie. Pomôžu vám pochopiť svoje pocity a pohľad na svet.

Kľúče poznania

Jedná sa o 4 témy, ktoré potrebujete spracovať, prijať, alebo prekonať. Práve vďaka nim môžete ľahšie prekonať veľa situácií.

Životné úlohy

V našom živote máme 3 dôležité životné úlohy, v každom trojcykle jednu. Tieto nám pomáhajú pochopiť naše zámery, reakcie a správanie sa.

Partnerstvo

Faktory, ktoré vplývajú na vaše správanie sa vo vašom vzťahu, či už partnerskom, alebo s rodičmi.

Karmický vplyv

Vlastnosť, ktorú si nesie dieťa z minulého života a ktorá ho pripravuje na tento život.

Charakter

Číslo, ktoré ovplyvňuje vaše charakterové vlastnosti, uvažovanie, správanie sa.

Pohľad zvonka

Dozviete sa, ako vás podľa vášho mena vnímajú druhí, čo vo vás vidia a čo im uniká.

Minulosť

Čísla vám prezradia aj to, prečo a kedy sa vám diali životné zvraty a ktorými témami ste sa zaoberali.

Budúcnosť

Dozviete sa vašu úlohu na najbližšie dva roky a aj témy, ktorými sa budete zaoberať a ktoré vás budú ovplyvňovať.

Čaká na vás

PLÁN OSUDU DUŠE

Jedná sa o gematrický rozbor.

Vaše osobné čísla odkryjú vplyvy energií na vás a pomôžu vám nájsť odpovede na otázky týkajúce sa vášich nastavení.

Osobné čísla vám prinesú pochopenie, prečo fungujete určitým spôsom.

Ukážu vám, ako najlepšie pracovať s vašimi schopnosťami a ako najlepšie zvládnete životné výzvy, aby sa vám kráčalo ľahšie životom. 

Ako vzniká gematrický rozbor:

Základom gematrického rozboru sú tri údaje:

 1. dátum narodenia,
 2. meno pri narodení,
 3. terajšia prezývka a priezvisko.

Charakter vzťahu sa vypočítava podľa dátumu narodenia, k tomu budem potrebovať deň a mesiac narodenia vášho partnera, poprípade rodiča, dieťaťa, alebo aj šéfa, či spolupracovníka.

Tieto údaje stačia na výpočty vašich osobných čísel PLÁNU OSUDU DUŠE. Pri osobnej online konzultácii vám vysvetlím každé vaše číslo a dám odporučenia, ako zvládať jeho výzvy.  Ako bonus obdržíte e-mailom príručku aj s krátkym popisom každého vášho čísla. 

V čom je gematria iná?

1. Rozdiel medzi gematrickou a bežnou numerológiou je, že sa čísla neskracujú (napríklad číslo 121 sa neskráti na 1+2+1 -> 4, ako je to bežné v iných výkladoch, ale vykladá sa význam čísla 121).

Neskrátené čísla prinášajú hlbšie pochopenie, pretože sú konkrétnejšie ako v bežnej numerológii.

2. Významy čísel sa opierajú o príbehy zo Starého Zákona - Thóry. Prvých 22 čísel je premietnutých do Veľkej Arkány v Tarote. Významy ďalších ca. 1000 čísel zostali pred verejnosťou utajené, podávali sa ďalej len v uzavretých kruhoch.

Čo sa pri konzultácii dozviete: 

Osobné osudové čísla

Aká je vaša povaha, čo ovplyvňuje váš charakter a ako reagujete na situácie. Pomôžu vám pochopiť svoje pocity a pohľad na svet.

Kľúče poznania

Jedná sa o 4 témy, ktoré potrebujete spracovať, prijať, alebo prekonať. Práve vďaka nim môžete ľahšie prekonať veľa situácií.

Životné úlohy

V našom živote máme 3 dôležité životné úlohy, v každom trojcykle jednu. Tieto nám pomáhajú pochopiť naše zámery, reakcie a správanie sa.

Karmický vplyv

Vlastnosť, ktorú si nesie dieťa z minulého života a ktorá ho pripravuje na tento život.

Charakter

Číslo, ktoré ovplyvňuje vaše charakterové vlastnosti, uvažovanie, správanie sa.

Pohľad zvonka

Dozviete sa, ako vás podľa vášho mena vnímajú druhí, čo vo vás vidia a čo im uniká.

Minulosť

Čísla vám prezradia aj to, prečo a kedy sa vám diali životné zvraty a ktorými témami ste sa zaoberali.

Prehľad

Získate prehľad, prečo sa vo vašom živote diali určité zvraty a aké na vás ešte čakajú.

To ešte nie je všetko!

Čakajú na vás tieto úžasné

BONUSY

Partnerstvo

Faktory, ktoré vplývajú na vaše správanie sa vo vašom vzťahu, či už partnerskom, alebo s rodičmi či deťmi.

Budúcnosť

Dozviete sa vašu úlohu na najbližšie dva roky a aj témy, ktorými sa budete zaoberať a ktoré vás budú ovplyvňovať.

Príručka

E-mailom obdržíte aj príručku s krátkym popisom každého vášho čísla. 
Plán osudu duše ma veľmi pozitívne prekvapil. Sedel presne! Ale nie v takých tých očakávaných témach, ktoré vedome registrujem. Skôr v tom, čo niekde vnútri vnímam, pozorujem, ale nerozumela som a nevenovala tomu dostatočnú pozornosť. Témy, ktoré sa mi tiahnu celým životom, ale nikdy som nechápala, že to je téma. Vždy som si myslela, že je to zhoda okolností, moja neschopnosť, nešťastie alebo naopak šťastná náhoda. Pomohol mi tieto dôležité oblasti akoby vyniesť na svetlo sveta, uchopiť a prijať. Vďaka Tinkinmu výkladu som pochopila i to, ako k ich vplyvu na môj život môžem pristupovať. Mám pocit, že som vďaka týmto informáciám akoby lepšie vybavená na udalosti v mojom živote. Lepšie rozumiem, prečo sa mi niektoré veci dejú tak ako sa dejú a nemusím už strácať čas a energiu zamýšľaním sa nad príčinami, ale radšej vedome na nich pracovať.
Caro
Ďakujem za rozbor aj za rozhovor. Čisla ako si vravela neklamú, a aj sa dialo v minulosti to, o čom hovoria....krásne poznanie a uvedomenie toho všetkého tam hore...Množstvo z toho sedí na mňa dokonale že wauu. Po tvojom výklade k rozboru lepšie chápem veciam, čo sa diali v mojom živote a prečo. Viem si teraz upraviť ďalšie kroky a nastaviť sa v súlade s číslami, z niektorých situácií som bola rozhodená a mrzutá, teraz ich chápem a som taká viac v pohode a hlavne pripravená.
Ivka

TERAZ LEN ZA CENU

€ 165- 

Akcia platná už len:

Konzultácia k Plánu osudu duše obsahuje:

 • Osobné osudové čísla - povaha, reakcie na situácie.
 • Kľúče poznania - výzvy, ktoré potrebujete pochopiť a prekonať.
 • Životné úlohy - vašich trojcyklov.
 • Karmický vplyv - čo vás ovplyvňuje z minulého života.
 • Charakter - terajší najsilnejší vplyv na váš charakter.
 • Vnímanie iných - ako vás vidia iní a ako to zmeniť.
 • Minulosť - aké životné zvraty u vás nastali a prečo.

BONUSY:

 • Budúcnosť - čo vás čaká najbližšie dva roky.
 • Vzťahy - čo ovplyvňuje váš vzťah s konkrétnym človekom, aká je úloha v tomto vzťahu.
 • Brožúrka - váš gematrický numerologický rozbor s krátkym popisom vašich osobných čísiel dostanete v digitálnej forme (pdf) ako krásnu brožúrku.

Objednajte si konzultáciu k osobnému gematrickému rozboru

PLÁN OSUDU DUŠE

Ohľadom termínú online konzultácie sa vám ozvem e-mailom. Konzultácia trvá 40-60 minút, podľa potreby. Momentálna čakacia doba je 2-4 týždne.

Ak chcete vypočítať vplyvy na partnerstvo s inou osobou ako s partnerom, napíšte do daného políčka, o akú osobu sa jedná (matka, otec, dcéra, biznis-partner, atď.).